Op dinsdag 26 november 2019 gingen de leerlingen van 6 STW naar de zorgberoepenrally in het MS Centrum in Overpelt. Dit initiatief werd georganiseerd op vraag van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) in samenwerking met Het Beroepenhuis en 14 Limburgse (zorg)organisaties.

De doelstelling van de Zorgberoepenrally is om jongeren aan de hand van gerichte workshops in een reële werk-/zorgomgeving te laten kennismaken met verschillende beroepen uit de zorg- en welzijnssector: ergotherapeut, kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist, psychotherapeut, diëtist.

Doordat de jongeren de beroepen waarheidsgetrouw en binnen verschillende werkcontexten leren kennen en door het doe-aspect van de activiteiten worden deze beroepen uit hun onbekendheid gehaald en kunnen leerlingen nagaan of ze over de juiste talenten en interesses beschikken om in de zorgsector aan de slag te gaan.