3de graad

 

Maak jij binnenkort een belangrijke studiekeuze naar het 5de jaar?

Bekijk hieronder onze infofilmpjes per studierichting.

En daarna … kiezen maar!

Ben je er na het bekijken van de filmpjes nog niet uit?

Dan nodigen wij jou uit binnenkort uit om een online infoavond te volgen.

Bekijk hier onze infobrochure 2023-2024

ASO – Doorstroomfinaliteit

Latijn – Wiskunde
of
  Latijn – Moderne talen
Economie – Wiskunde
of
Economie – Moderne talen
 
Wetenschappen – Wiskunde
 
 
Sportwetenschappen

 

 
Humane Wetenschappen
 

 

TSO – Doorstroomfinaliteit

 

 

TSO – Doorstroom- en arbeidsmarktfinaliteit

 

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen
Maatschappij
en welzijn
Taal en
communicatie

BSO – Arbeidsfinaliteit

Haarverzorging
Schoonheidsverzorging
Basiszorg en ondersteuning
Haarstilist
Kinderzorg
Thuis- & bejaardenzorg

Opleidingen 5de/6de jaar ABSTRACT-THEORETISCH (ASO)

Latijn - wiskunde (LW)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
Latijn – wiskunde

DE RICHTING …
… is breed en algemeen vormend;
… is vrij abstract met: (Latijnse) taal, lectuur, cultuur.
… werkt in de 2de graad aan taalverwerving via

Latijnse teksten,
… bereidt je voor op Latijn-wiskunde (LW) of Latijn-moderne talen (LM) in de 3de graad,
… werkt in de 3de graad met thema’s:
– epiek (mythen),
– lyriek (gedichten),
– retoriek (welsprekendheid),
– geschiedschrijving,
– Romeins recht,
– filosofie.

JIJ …
… wil alle dagen studeren,
… wil communicatief sterk zijn,
… bent kritisch en wil over alles nadenken om bij te leren,
… kan zelfstandig werken,
… houdt van het vak Latijn en van andere talen,
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Latijn - moderne talen (LM)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
Latijn – moderne talen

DE RICHTING …
… is breed en algemeen vormend;
… is vrij abstract met: (Latijnse) taal, lectuur, cultuur.
… werkt in de 2de graad aan taalverwerving via

Latijnse teksten,
… bereidt je voor op Latijn-wiskunde (LW) of Latijn-moderne talen (LM) in de 3de graad,
… werkt in de 3de graad met thema’s:
– epiek (mythen),
– lyriek (gedichten),
– retoriek (welsprekendheid),
– geschiedschrijving,
– Romeins recht,
– filosofie.

JIJ …
… wil alle dagen studeren,
… wil communicatief sterk zijn,
… bent kritisch en wil over alles nadenken om bij te leren,
… kan zelfstandig werken,
… houdt van het vak Latijn en van andere talen,
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Economie - wiskunde (EW)

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
Economie – wiskunde 

DE RICHTING …
… biedt een ruime en diepgaande economische vorming,
… legt verbanden tussen economie, mens, maatschappij en milieu,
… doet bedrijfsbezoeken, nodigt gastsprekers uit, neemt interviews af,
… ontwikkelt jouw onderzoeks- en ondernemingsvaardigheden,
… stimuleert individueel en groepswerk,
… doet mee aan projecten,
… bereidt je voor op Economie-wiskunde (EW) of Economie-moderne talen (EM) in de 3de graad.

JIJ …
… hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen,
… hebt interesse en aanleg voor het structureren en verwerken van informatie,
… kan helder, logisch, analytisch en kritisch denken,
… bent sociaal vaardig,
… hebt oog voor orde en detail,
… hebt doorzettingsvermogen,
… wil probleemoplossend leren denken,
… houdt van vreemde talen.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Economie - moderne talen (EM)

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
Economie – moderne talen

DE RICHTING …
… biedt een ruime en diepgaande economische vorming,
… legt verbanden tussen economie, mens, maatschappij en milieu,
… doet bedrijfsbezoeken, nodigt gastsprekers uit, neemt interviews af,
… ontwikkelt jouw onderzoeks- en ondernemingsvaardigheden,
… stimuleert individueel en groepswerk,
… doet mee aan projecten,
… bereidt je voor op Economie-wiskunde (EW) of Economie-moderne talen (EM) in de 3de graad.

JIJ …
… hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen,
… hebt interesse en aanleg voor het structureren en verwerken van informatie,
… kan helder, logisch, analytisch en kritisch denken,
… bent sociaal vaardig,
… hebt oog voor orde en detail,
… hebt doorzettingsvermogen,
… wil probleemoplossend leren denken,
… houdt van vreemde talen.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Wetenschappen - wiskunde (WW)

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
Wetenschappen – wiskunde

DE RICHTING …
… is theoretisch zwaar,
… legt het accent op wiskunde, aardrijkskunde, biologie, fysica en chemie,
… betekent niet enkel vanbuiten leren, maar vooral inzichtelijk leren,
… verwacht van jou experimenteel werken in groepsverband,
… bereidt je voor op breed palet universitaire en niet-universitaire studies.

JIJ …
… wil weten hoe natuurfenomenen ontstaan,
… hebt interesse voor natuur en techniek,
… houdt van experimenteren en onderzoeken,
… kan leerstof toepassen in andere situaties,
… wil grondig en inzichtelijk studeren,
… wil wetenschappelijke studies aan de universiteit niet uitsluiten..

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Sportwetenschappen (SPW)

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
Sportwetenschappen (SPW)

DE RICHTING …
… is theoretisch zwaar,
… legt het accent op wiskunde, wetenschappen en sport,
… betekent inzichtelijk leren,
… verwacht van jou inzet, creativiteit, oog voor veiligheid, doorzettingsvermogen, samenwerking en teamgeest,
… bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen in de 3de graad

JIJ …

… hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde en wetenschappen,
… bent sportief en wil graag vele sporten beter leren kennen,
… wil werken aan een sterke fysieke en mentale basis,
… wil grondig en inzichtelijk studeren.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Humane wetenschappen (HW)

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
Humane wetenschappen

DE RICHTING …
… bestudeert op wetenschappelijke wijze de mens en de maatschappij,
… heeft 3 basisdoelstellingen:
– verwerven van kennis,
– ontwikkeling van:
• onderzoeksvaardigheden,
• communicatievaardigheden,
• sociale vaardigheden.
– verwerven van een gepaste en open houding.

JIJ …
… bent geïnteresseerd in de studie over het gedrag van de mens,
… kan en wil theoretische & abstracte leerstof verwerken,
… kan goed doordacht denken en redeneren,
… kan zelfstandig werken,
… bent sociaal vaardig.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 5de/6de jaar THEORETISCH – TECHNISCH (TSO)

Sociale- en technische wetenschappen (STW)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
Sociale en technische wetenschappen

DE RICHTING …
… biedt een sterke algemene vorming,
… legt het accent op natuur- en sociale wetenschappen,
… onderzoekt wetenschappelijke onderwerpen via Integrale Opdrachten (projecten),
… organiseert activiteiten via Integrale Opdrachten,
… leert jou via de Integrale Opdrachten presenteren voor een groep,
… helpt je je eigen (studie)loopbaan in handen te nemen.

JIJ …
… bent erg geïnteresseerd in natuurwetenschappen en sociale wetenschappen,
… hebt belangstelling voor onderzoek en vakdoorbrekende projecten,
… kan vlot werken in groep,
… streeft naar resultaat en kwaliteit,
… kan en wil ernstig en zelfstandig studeren,
… bent technisch vaardig, communicatief en creatief.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 5de/6de jaar PRAKTISCH – TECHNISCH (TSO)

Communicatie & Media (C&M)

Vanuit 2de graad, abstract-theoretisch /
theoretisch-technisch leertraject naar
Communicatie & Media

DE RICHTING …
… leert je op een klantvriendelijke manier communiceren in 4 talen
… helpt je evenementen organiseren en de PR van een bedrijf verzorgen
… laat je grondig kennismaken met traditionele en moderne media

JIJ …
… bent geboeid door actualiteit en de wereld rondom je
… bent gericht op talen
… bent communicatief krachtig of wil het worden
… bent assertief, actief en zelfstandig
… hebt een uitgesproken interesse voor ICT en digitale vooruitgang

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 5de/6de jaar PRAKTISCH (BSO)

Haarzorg (HZ)

Vanuit de 2de graad naar…
Haarzorg

DE RICHTING …
… is heel praktisch gericht,
… houdt zich bezig met uiterlijke verzorging en mode,
… leidt je op tot kapper,
… leert je omgaan met klanten tijdens salondienst op school,
… leert jou info en advies geven,
… werkt met modellen,
… werkt met klanten en personeel / collega’s op stageplaatsen,
… bereidt je voor op het 7de jaar haarstilist.

JIJ …
… bent handig en creatief,
… hebt interesse voor uiterlijke verzorging, mode en stijl,
… streeft naar perfectie,
… bent sociaal vaardig maar kan ook goed luisteren,
… bent een toonbeeld van uiterlijke verzorging en hygiëne.

Totaal aantal lesuren:
2de graad: 32
3de graad: 32
7de jaar: 34

Lessenrooster

Verzorging (VZ)

Vanuit de A-stroom of B-stroom in de 1ste graad naar
Verzorging

DE RICHTING …
… zet zorg voor personen en gezin centraal,
… legt accenten op opvoedkunde, omgangskunde, gezondheid en welzijn,
… is gericht op kinderen, gezin, volwassenen en ouderen,
… heeft ook aandacht voor de zorg van het interieur, textiel en voeding,
… heet in de 3de graad Verzorging,
… biedt stages aan in de 3de graad: bij kinderen, bij bejaarden en anderen.
… bereidt je voor op het 7de jaar Kinderzorg en/of Thuis- en bejaardenzorg.

JIJ …
… verzorgt graag mensen,
… hebt interesse voor de leefwereld van kinderen, volwassenen en bejaarden,
… wil huishoudelijke taken leren,
… hebt verantwoordelijkheidszin, men kan op je rekenen,
… kan goed praten maar ook goed luisteren,
… kan je inleven in de situatie van een ander,
… zorgt ook goed voor jezelf.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 7de jaar PRAKTISCH (BSO)

Haarstilist (HS)

Vanuit de 3de graad Haarzorg naar…
Haarstilist

DE RICHTING …
… is groeien in het kappersvak,
… leert jou werken in team en het zelfstandig werken tijdens het didactisch kapsalon op school,
… leert jou info en advies geven,
… leert jou contacten leggen met firma’s, vertegenwoordigers en opleidingscentra,
… leert jou onder begeleiding de administratie van het kapsalon uitvoeren,
… werkt met klanten en personeel / collega’s op stageplaatsen,
… is gericht op het zelfstandig opstarten van een kapperszaak.

JIJ …
… bent in het bezit van een erkend getuigenschrift kapper,
… bent gepassioneerd, gemotiveerd en enthousiast,
… bent bereid zelfstandig en professioneel in team te werken,
… hebt verantwoordelijkheidszin.

Totaal aantal lesuren:
2de graad: 32
3de graad: 32
7de jaar: 34

Lessenrooster

Kinderzorg (KZ)

Vanuit de A-stroom of B-stroom in de 1ste graad naar
Kinderzorg (KZ)

DE RICHTING …
… zet zorg voor personen en gezin centraal,
… legt accenten op opvoedkunde, omgangskunde, gezondheid en welzijn,
… is gericht op kinderen, gezin, volwassenen en ouderen,
… heeft ook aandacht voor de zorg van het interieur, textiel en voeding,
… heet in de 3de graad Verzorging,
… biedt stages aan in de 3de graad: bij kinderen, bij bejaarden en anderen.
… bereidt je voor op het 7de jaar Kinderzorg en/of Thuis- en bejaardenzorg.

JIJ …
… verzorgt graag mensen,
… hebt interesse voor de leefwereld van kinderen, volwassenen en bejaarden,
… wil huishoudelijke taken leren,
… hebt verantwoordelijkheidszin, men kan op je rekenen,
… kan goed praten maar ook goed luisteren,
… kan je inleven in de situatie van een ander,
… zorgt ook goed voor jezelf.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Thuis- en bejaardenzorg (TBZ)

Vanuit de A-stroom of B-stroom in de 1ste graad naar
Thuis- en bejaardenzorg

DE RICHTING …
… zet zorg voor personen en gezin centraal,
… legt accenten op opvoedkunde, omgangskunde, gezondheid en welzijn,
… is gericht op kinderen, gezin, volwassenen en ouderen,
… heeft ook aandacht voor de zorg van het interieur, textiel en voeding,
… heet in de 3de graad Verzorging,
… biedt stages aan in de 3de graad: bij kinderen, bij bejaarden en anderen.
… bereidt je voor op het 7de jaar Kinderzorg en/of Thuis- en bejaardenzorg.

JIJ …
… verzorgt graag mensen,
… hebt interesse voor de leefwereld van kinderen, volwassenen en bejaarden,
… wil huishoudelijke taken leren,
… hebt verantwoordelijkheidszin, men kan op je rekenen,
… kan goed praten maar ook goed luisteren,
… kan je inleven in de situatie van een ander,
… zorgt ook goed voor jezelf.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen