1ste graad

Beste toekomstige leerling en ouder

Je kan hieronder nog eens alle informatie herbekijken: een filmpje over een dag op het Agnetencollege en filmpjes over de studiemogelijkheden in 1A en 1B.

Als je na het bekijken van de filmpjes nog vragen hebt, staan we voor je klaar: je kan je vraag stellen via info@agnetencollege.be of via 011 38 38 00

Communicatie
en
actualiteit
Sociaal
creatief
Technisch
creatief
 
Latijn
 
Natuur
en
techniek
 
Sport
 
Interessepad COMMUNICATIE EN ACTUALITEIT

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A COMMUNICATIE EN ACTUALITEIT

Focus op het dagelijkse nieuws
Communicatie en actualiteit 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad SOCIAAL-CREATIEF

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A SOCIAAL-CREATIEF

Interesse in hand-, kook- en sociale vaardigheden
Sociale en technische vorming 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad TECHNISCH-CREATIEF

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A TECHNISCH-CREATIEF

Interesse in praktische techniek
Technologische activiteiten 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad LATIJN

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A LATIJN

Doorgedreven taalstudie & cultuurhistorische aspecten van klassieke oudheid
Latijn 4 u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad NATUUR EN TECHNIEK

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A NATUUR EN TECHNIEK

Interesse in werking van de natuur
Wetenschappen 2u

Interesse in praktische techniek
Technologische activiteiten 2u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad SPORT

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A SPORT

Interesse in sport en beweging
Sport 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

1B

Vanuit het 5de of het 6de studiejaar naar
1B

 • Op advies van de lagere school of het CLB.
 • Je latere studierichting is een praktijkrichting.
 • Je bent graag met je handen bezig.
 • Drie projectweken tijdens het schooljaar.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

 

2A

 

  Bekijk hier het filmpje over 2A en 2B

LATIJN

Vanuit 1 Latijn naar 2A basisoptie

LATIJN

DE OPTIE
…omvat 5 uur Latijn: taal, lectuur, cultuur.
… is breed vormend.
… leert je verbanden leggen, inzichten verwerven in tekststructuren, logisch redeneren, kortom allerlei vaardigheden die je in alle vakken nodig hebt.

Latijnse teksten,

… vindt het ok om elke dag schoolwerk te hebben;
… wil communicatief sterk zijn en hier ook moeite voor doen;
… neemt niet zomaar alles aan, je wil zelf nadenken en leren;
… kan zelfstandig werken;
… houdt van Latijn en van andere talen;
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

JIJ …
… wil alle dagen studeren,
… wil communicatief sterk zijn,
… bent kritisch en wil over alles nadenken om bij te leren,
… kan zelfstandig werken,
… houdt van het vak Latijn en van andere talen,
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

ECONOMIE & ORGANISATIE

Vanuit 1A naar 2A basisoptie

ECONOMIE & ORGANISATIE

DE OPTIE …
… omvat 5 uur.
… laat je kennismaken met een aantal economische begrippen en wetmatigheden.
… stimuleert je ondernemingszin via projecten.
… heeft uitgebreid aandacht voor een aantal specifieke ICT-vaardigheden rond het online raadplegen en ontwerpen van databanken.

JIJ …

… bent leergierig,
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren,
… kan zelfstandig werken,
… hebt interesse in economie en ICT.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Vanuit 1A naar 2A basisoptie

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

DE OPTIE …
… omvat 5 uur.
… werkt rond thema’s binnen 3 domeinen: lichaamsverzorging (je eigen lichaam en welbevinden), lifestyle (interieur en sfeer, vormgeving en mode) en voeding (gezonde maaltijden en samen de maaltijd nemen).
… laat je ontdekken dat vele activiteiten uit het dagelijkse leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke vaststellingen en metingen.
… verschaft je inzicht in het sociale gedrag van de mens en maatschappelijke fenomenen.
… helpt je je sociale vaardigheden te ontwikkelen.
… heeft aandacht voor de persoonlijke beleving van de leerling.

JIJ …

… kan goed met anderen omgaan;
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren
… wil eerst denken en dan ook handelen;
… hebt interesse in persoonlijke en gezonde levensstijl, menselijk gedrag en communicatie.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

Vanuit 1A naar 2A basisoptie

MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

DE OPTIE …

… omvat 3 uur Wetenschappen:

 • Je verkent de wetenschappelijke methode a.d.h.v. chemische, fysische en biologische voorbeelden.
 • Je leert graag vanuit een experiment en trekt op basis daarvan een conclusie.
 • Je onderzoekt het verband tussen wetenschappen en ons dagelijkse leven.

… omvat 2 uur Moderne talen:

 • Je experimenteert met taal, waarbij Nederlands, Frans en Engels afwisselend aan bod komen.
 • Je oefent vaardigheden en kunt genieten van poëzie, acteren …
 • Je leert de cultuur van landen en taalregio’s kennen.

 

JIJ …
… bent leergierig;
… houdt van afwisseling;
… hebt interesse in de studie van talen, taalcreativiteit en wetenschappelijke fenomenen;
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren;
… kan zelfstandig werken.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

SPORT

Vanuit 1A naar 2A basisoptie

SPORT

DE OPTIE …

…omvat 3 uur Sport:

 • Je probeert allerhande sporten en bewegingsdomeinen uit: atletiek, gymnastiek en ritmiek, doelspelen, terugslagspelen, zwemmen, contact- en verdedigingssport.
 • Je oefent belangrijke EHBO-vaardigheden.

… omvat 2 uur Toegepaste Wetenschappen:

 • Je leert graag vanuit een experiment en trekt op basis daarvan een conclusie.
 • De klemtoon ligt op biologie en het verband tussen wetenschap en sport.

 

JIJ …
… bent sportief;
… hebt interesse in een variatie aan sporten en sportwetenschappelijk onderzoek;
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren;
… kan zelfstandig werken maar werkt ook graag samen als team.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

 

2B

 

Bekijk hier het filmpje over 2A en 2B

2B

Vanuit 1A of 1B naar 2B

2B

 • 22 uur algemene vorming
 • omvat 10 uur Basisopties:

Basisoptie Maatschappij & Welzijn:

… omvat 6 uur.
… behandelt thema’s uit 3 domeinen: lichaamsverzorging (je eigen lichaam en welbevinden), lifestyle (interieur en sfeer, vormgeving en mode) en voeding (gezonde maaltijden en samen de maaltijd nemen).
…laat de leerling actuele thema’s verkennen met hoofdzakelijk doe-opdrachten.
… biedt je in het Agnetencollege de mogelijkheid tot doorstroming naar Haar- en schoonheidsverzorging of Zorg en welzijn in de 2de graad.

Basisoptie Economie & Organisatie:

… omvat 4 uur.
… laat de leerling via praktische toepassingen kennismaken met ondernemen, winkelvormen, verkoopstechnieken, documenten, …
… heeft uitgebreid aandacht voor een aantal specifieke ICT-vaardigheden rond het raadplegen en ontwerpen van eenvoudige online databanken.
… biedt je de mogelijkheid om door te stromen naar Organisatie en logistiek of een andere studierichting uit interessedomein Economie en organisatie.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen