Elke jaar nemen onze leerlingen van 6 ASO die zes uur wiskunde volgen, in het kader van het bereiken van de specifieke eindterm “Onderzoekscompetenties”, deel aan de Wiskunde B-dag, georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Op de Wiskunde B-dag werken leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie opgesteld is. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. Verspreid over het OLC en een klaslokaal werkten de leerlingen van 8.30u tot 15.30u aan de opdracht met als titel ‘Verbind en heers’. Om het leed wat te verzachten werden ze getrakteerd op eclairs en een stuk vlaai, en ondertussen voorzien van de nodige koffie, thee en choco. Dat het soms vermoeiend was tonen de foto’s wel aan 😉 maar de leerlingen waren over het algemeen zeer positief.