Naar jaarlijkse gewoonte nemen in heel Vlaanderen leerlingen deel aan de Vlaamse (Junior) Wiskunde Olympiade. De eerste ronde vond afgelopen woensdag plaats in onze school. Heel wat leerlingen uit de tweede en derde graad gingen de uitdaging aan en waren bereid hun woensdagnamiddag te spenderen aan het oplossen van 30 meerkeuzevragen. De wiskundeleerkrachten zijn trots op zoveel inzet en enthousiasme!