2DE EN 3DE GRAAD, ABSTRACT-THEORETISCH LEERTRAJECT
LATIJN

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
LATIJN

DE RICHTING …
… is breed en algemeen vormend;
… is vrij abstract met: (Latijnse) taal, lectuur, cultuur.
… werkt in de 2de graad aan taalverwerving via

Latijnse teksten,
… bereidt je voor op Latijn-wiskunde (LW) of Latijn-moderne talen (LM) in de 3de graad,
… werkt in de 3de graad met thema’s:
– epiek (mythen),
– lyriek (gedichten),
– retoriek (welsprekendheid),
– geschiedschrijving,
– Romeins recht,
– filosofie.

JIJ …
… wil alle dagen studeren,
… wil communicatief sterk zijn,
… bent kritisch en wil over alles nadenken om bij te leren,
… kan zelfstandig werken,
… houdt van het vak Latijn en van andere talen,
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Latijn (LAT) 3de graad Latijn - mod. talen (LM) 3de graad Latijn - Wiskunde (LW)
Aardrijkskunde 1 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 2
Duits 2/3
Engels 3/2 4/3 2
Esthetica 1 1
Frans 3 4 3
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 2 2
Godsdienst 2 2 2
Leren leren / ICT 1/0
Latijn 5 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Artistieke vorming 0/1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4 4
Mens en samenleving 1/0
Spaans 1
Wiskunde 5 3 6
STEM 0/1
Keuzeproject 0/1
Totaal 32 32 32

Taal- en letterkunde • Toegepaste taalkunde • Bedrijfsvertaler
Psychologie • (Ortho)pedagogie • Sociologie • Communicatiemanagement
Economie • Criminologie • Rechten • Geschiedenis
Verpleegkunde • Onderwijs • Ingenieursopleidingen • Geneeskunde
Farmacie • Kinesitherapie • Chemie • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen