Ook dit jaar organiseerden de leerkrachten natuurwetenschappen een gezond ontbijt voor de leerlingen van het eerste jaar. “We doen dit om de kinderen te tonen hoe je, op een heel eenvoudige manier, een gezond ontbijt kan maken”, vertelt leerkracht Ester Enkels. “We merken op school immers dat er vaak niet of onvoldoende ontbeten wordt; hier laten we kijken en smaken hoe het wel kan. Hartelijk dank aan alle vakcollega’s en ook aan collega’s mevrouw Meelberghs en mevrouw Stinckens die met de leerlingen van hun klas, 3.2 en 4.2, een handje kwamen toesteken om alles klaar te zetten en weer netjes op te ruimen.”