Op woensdag 19 februari organiseerde onze school voor de 2de en 3de graad een wereldburgerdag: een vakoverschrijdende sensibilisatie over wereldburgerschap en de Noord-Zuidproblematiek. De school hoopt zo dat de leerlingen met diversiteit leren omgaan, dat ze zich erdoor laten raken en dat ze op deze manier gemotiveerd worden om zich actief in te zetten voor een betere wereld.

Er werd geproefd van verschillende culturen. Via getuigenissen leerden de leerlingen hoe dakloze jongeren worden opgevangen, hoe het is om te leven als vluchteling of met een beperking en wat een transgender of holebi meemaakt.  De zesdejaars moesten een goede daad verrichten buiten de school door een bezoek te brengen aan een bejaarde, zieke, gehandicapte of eenzame medemens of door iets voor een hulpbehoevende te doen.

Door aan wereldburgerschapseducatie te doen kan de school heel wat  VakOverschrijdende EindTermen (of VOETen) bereiken. Sleutelcompetenties zoals  kritisch denken, empathie, respect en verantwoordelijkheid staan dan centraal. Dit zijn heel belangrijke vaardigheden die jongeren nodig hebben om goed te kunnen functioneren in onze complexe maatschappij.