Vrijdag 1 februari werden de leerlingen van 65 WW, EW en LW verwacht in de universiteitslabo’s van de UHasselt. Tijdens een natuurkundig practicum hebben ze zelf een hartslagmeter en een leugendetector in elkaar geknutseld. Uiteraard werden zowel de leerlingen als de leerkrachten onderworpen aan een kruisverhoor. En er zijn wel wat geheimpjes naar boven gekomen. In de namiddag hebben de leerlingen DNA van een virus verknipt met restrictie-enzymen en daarna hebben ze de fragmenten gescheiden met gelelektroferese. Deze gentechnologische technieken mochten ze helemaal zelf uitvoeren onder begeleiding van de leerkracht. Bedankt UHasselt om deze ervaring voor onze leerlingen mogelijk te maken.