Zorgbeleid

Zorgzaam onderwijs

Er is niets zo belangrijk voor jongeren als zichzelf mogen en kunnen zijn, zeker op school. Jongeren willen zich erkend en geapprecieerd voelen in hun eigenheid. Immers, wie zich gewaardeerd en omringd voelt, presteert beter en voelt zich goed in zijn vel. Daarom is voor ons het welbevinden van onze leerlingen zo belangrijk, het is een basisvoorwaarde om te leren.

Met ons zorgbeleid werken we proactief aan het zich goed voelen van elke leerling. We trachten problemen te voorkomen door kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. Onze leerkrachten werken hier hard aan. Daarbuiten hebben we ook een team leerlingbegeleiding dat hierin een specifieke taak opneemt. Communicatie is voor ons een sleutelbegrip. Bij zorgen of problemen mogen ouders en leerkrachten steeds via smartschool of telefonisch contact opnemen met leerkrachten of leerlingbegeleiding.

Team leerlingbegeleiding:

Eerste graad

Anniek Vanvinckenroye

Liese De Visscher

Vera Goossens

Tweede en derde graad

Marieke Bollen

Loes Habraken

De kern van ons zorgbeleid is samen te vatten in verschillende fases.Wij zien dit als school als zorgzaam lesgeven. We proberen een klimaat te scheppen waarbij de leerlingen enerzijds ondersteund en anderzijds uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun kwaliteiten en competenties.

We willen de geborgenheid, rust en concentratie van al onze leerlingen bevorderen met  een doorgedreven preventieve aanpak (basiszorg). We werken bijvoorbeeld rond welbevinden, preventie van (cyber)pesten, drugs-en alcoholpreventie, studietips bij alle vakken… Verder zijn er afspraken die het leerproces voor iedereen ondersteunen: digitale schoolagenda, ingevulde cursus op smartschool, voldoende tijd voor evaluaties, …

Deze aanpak volstaat soms niet om aan iedere leerling zijn onderwijsbehoeften tegemoet te komen.  We gaan dan samen met leerkrachten, ouders, leerling en leerlingbegeleiding op zoek naar een gerichte aanpak en bepalen verdere stappen (verhoogde zorg). We werken bijvoorbeeld met een individueel begeleidingsplan met specifieke maatregelen, een traject studiebegeleiding, gerichte inhaallessen…

Voor sommige leerlingen volstaat deze verhoogde zorg niet meer en dreigt de huidige begeleiding van de leerling in de schoolse situatie vast te lopen (uitbreiding van zorg). In deze fase wordt samengewerkt met externe zorgpartners zoals CLB, ondersteuningsnetwerk, arktos… We trachten op zoek te gaan naar ondersteuning zodat de leerling binnen onze school het reguliere traject kan blijven volgen.

Voor bepaalde leerlingen is het volgen van dit reguliere traject niet mogelijk. We werken dan op basis van het begeleidingsdecreet nog meer specifieke maatregelen uit in de vorm van een individuele studieloopbaan of een overgang naar een school voor Buitengewoon Onderwijs (overgang naar school op maat).

Contactgegevens

Leerlingenbegeleiding Agnetencollege Peer
Collegelaan 24, 3990 Peer
T  011 38 38 00