2DE EN 3DE GRAAD, ABSTRACT-THEORETISCH LEERTRAJECT
WETENSCHAPPEN

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
Wetenschappen

DE RICHTING …
… is theoretisch zwaar,
… legt het accent op wiskunde, aardrijkskunde, biologie, fysica en chemie,
… betekent niet enkel vanbuiten leren, maar vooral inzichtelijk leren,
… verwacht van jou experimenteel werken in groepsverband,
… bereidt je voor op wetenschappen-wiskunde (WW) in de 3de graad.

JIJ …
… wil weten hoe natuurfenomenen ontstaan,
… hebt interesse voor natuur en techniek,
… houdt van experimenteren en onderzoeken,
… kan leerstof toepassen in andere situaties,
… wil grondig en inzichtelijk studeren,
… wil wetenschappelijke studies aan de universiteit niet uitsluiten.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Wetenschappen (WET) 3de graad Wetenschappen - wiskunde (WW)
Aardrijkskunde 1 2/1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 0/1
Economie 1
Engels 3/2 2
Esthetica 1
Frans 4 3
Fysica 2 2/3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 0/1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1/0
Project wetenschappen 2
Wiskunde 5 6
Totaal 32 32

Diergeneeskunde • Kinesitherapie • Economie • Farmacie
Onderwijs • Psychologie • Geografie • Biologie • Criminologie
Geologie • Geneeskunde • Rechten • Ingenieursopleidingen
Architectuur • Chemie • Fysica • Verpleegkunde • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00 
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct directeur: Natasja Van Eygen