2DE & 3DE GRAAD, ABSTRACT-THEORETISCH LEERTRAJECT
WETENSCHAPPEN – WISKUNDE

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
Wetenschappen – wiskunde

DE RICHTING …
… is theoretisch zwaar,
… legt het accent op wiskunde, aardrijkskunde,
biologie, fysica en chemie,
… betekent niet enkel vanbuiten leren,
maar vooral inzichtelijk leren,
… verwacht van jou experimenteel werken in
groepsverband,
… bereidt je voor op breed palet universitaire en niet-universitaire studies

JIJ …
… wil weten hoe natuurfenomenen ontstaan,
… hebt interesse voor natuur en techniek,
… houdt van experimenteren en onderzoeken,
… kan leerstof toepassen in andere situaties,
… wil grondig en inzichtelijk studeren,
… wil wetenschappelijke studies aan de universiteit niet uitsluiten.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Natuurwetenschappen 3de graad Wetenschappen - wiskunde (WW)
Aardrijkskunde 1 2/1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Mens en samenleving 1/0
STEM 1
Engels 3/2 2
Esthetica 1
Frans 4 3
Fysica 2 2/3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Leren leren / ICT 1/0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Artistieke vorming 0/1
Nederlands 4 4
Digiwijs Wetenschappen 0/1
Project wetenschappen 0/1 2
Wiskunde 5 6
Totaal 32 32

Opvoedkunde • Onderwijs • Sociologie • Communicatie
Kunst • Politieke en Sociale Wetenschappen • Antropologie
Pedagogie • Criminologie • Rechten • Wijsbegeerte • Geschiedenis • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen