2DE EN 3DE GRAAD, PRAKTISCH LEERTRAJECT
VERZORGING – VOEDING

Vanuit de A-stroom of B-stroom in de 1ste graad naar
VERZORGING – VOEDING

DE RICHTING …
… zet zorg voor personen en gezin centraal,
… legt accenten op opvoedkunde, omgangskunde, gezondheid en welzijn,
… is gericht op kinderen, gezin, volwassenen en ouderen,
… heeft ook aandacht voor de zorg van het interieur, textiel en voeding,
… heet in de 3de graad Verzorging,
… biedt stages aan in de 3de graad: bij kinderen, bij bejaarden en anderen.
… bereidt je voor op het 7de jaar Kinderzorg en/of Thuis- en bejaardenzorg.

JIJ …
… verzorgt graag mensen,
… hebt interesse voor de leefwereld van kinderen, volwassenen en bejaarden,
… wil huishoudelijke taken leren,
… hebt verantwoordelijkheidszin, men kan op je rekenen,
… kan goed praten maar ook goed luisteren,
… kan je inleven in de situatie van een ander,
… zorgt ook goed voor jezelf.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Zorg en welzijn 3de graad Verzorging (VZ) 7de jaar Kinderzorg (KZ) 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (TBZ)
Engels 2 2 2 2
Expressie 2 2
Project algemene vakken 4 4 4
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Maatschappelijke en artistieke vorming 1
Talige en maatschappelijke vorming 4
Wetenschappelijke vorming 3
Stage 10 10 10
ICT 1
Zorg en welzijn 17
Verzorging 12
Zorg 10 10
Totaal 32 32 34 34

2de graad (VV) – Verzorging-Voeding 16u
Zorg voor gezondheid en welzijn
Pedagogisch en agogisch handelen
Zorg voor voeding
Zorg voor ruimten en linnen
Kwaliteitsbewust handelen

3de graad (VZ) – Verzorging 12u
Zorg voor gezondheid en welzijn
Pedagogisch en agogisch handelen
Indirecte zorgverlening Seminarie

7de jaar (KZ) 10u
Huishoudkunde
Opvoedkunde
Verzorging

7de jaar (TBZ) Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 10u
Zorg voor leef- en woonomgeving
Omgangskunde
Verzorging

Na 6de jaar:
– 7de jaar Kinderzorg of 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg
– getuigschrift secundair onderwijs
– verdere opleidingen via avondschool, dagopleidingen,…

Na 7de jaar:
– diploma secundair onderwijs
– verder studeren in diverse richtingen: verpleegkunde, opvoedkunde, kleuteronderwijs, gehandicaptenzorg, kinderopvang, thuiszorg,…
– verdere opleidingen via avondschool, dagopleidingen,…

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen