7DE JAAR PRAKTISCH
THUIS- EN BEJAARDENZORG

Vanuit de 3de graad Basiszorg en ondersteuning naar
Thuis- en bejaardenzorg

DE RICHTING …
… zet zorg voor personen en gezin centraal,
… legt accenten op opvoedkunde, omgangskunde, gezondheid en welzijn,
… is gericht op volwassenen en ouderen,
… heeft ook aandacht voor de zorg van het interieur, textiel en voeding,
… biedt stages aan in de 3de graad: bij ouderen.

JIJ …
… verzorgt graag mensen,
… hebt interesse voor de leefwereld van ouderen,
… wil huishoudelijke taken leren,
… hebt verantwoordelijkheidszin, men kan op je rekenen,
… kan goed praten maar ook goed luisteren,
… kan je inleven in de situatie van een ander,
… zorgt ook goed voor jezelf.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE
LESSENTABEL 7DE JAAR     SPECIFIEKE VAKKEN: 10
VAKKEN UREN   THUIS- EN BEJAARDENZORG  
ENGELS 2 + ZORG VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN  
EXPRESSIE 2   AGOGISCH HANDELEN  
GODSDIENST 2   INDIRECTE ZORGVERLENING  
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2   SEMINARIE / EXPRESSIE  
PROJECT ALGEMENE VAKKEN 4      
STAGE 10      

2de graad (VV) – Verzorging-Voeding 16u
Zorg voor gezondheid en welzijn
Pedagogisch en agogisch handelen
Zorg voor voeding
Zorg voor ruimten en linnen
Kwaliteitsbewust handelen

3de graad (VZ) – Verzorging 12u
Zorg voor gezondheid en welzijn
Pedagogisch en agogisch handelen
Indirecte zorgverlening Seminarie

7de jaar (KZ) 10u
Huishoudkunde
Opvoedkunde
Verzorging

7de jaar (TBZ) Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 10u
Zorg voor leef- en woonomgeving
Omgangskunde
Verzorging

Na 6de jaar:
– 7de jaar Kinderzorg of 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg
– getuigschrift secundair onderwijs
– verdere opleidingen via avondschool, dagopleidingen,…

Na 7de jaar:
– diploma secundair onderwijs
– verder studeren in diverse richtingen: verpleegkunde, opvoedkunde, kleuteronderwijs, gehandicaptenzorg, kinderopvang, thuiszorg,…
– verdere opleidingen via avondschool, dagopleidingen,…

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen