A-STROOM
Interessepad SPORT

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A Sport

Interesse in sport en beweging
Sport 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

1A
Algemene vakken 28
Aardrijkskunde 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Leren leren en leven/informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Beeld 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Mens & samenleving 2
Engels 1

Interessepad

Sport
Sport 2
Wiskunde 1
Frans 1

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen