2DE EN 3DE GRAAD, THEORETISCH-TECHNISCH LEERTRAJECT
SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
Sociale en technische wetenschappen

DE RICHTING …
… biedt een sterke algemene vorming,
… legt het accent op natuur- en sociale wetenschappen,
… onderzoekt wetenschappelijke onderwerpen via Integrale Opdrachten (projecten),
… organiseert activiteiten via Integrale Opdrachten,
… leert jou via de Integrale Opdrachten presenteren voor een groep,
… helpt je je eigen (studie)loopbaan in handen te nemen.

JIJ …
… bent erg geïnteresseerd in natuurwetenschappen en sociale wetenschappen,
… hebt belangstelling voor onderzoek en vakdoorbrekende projecten,
… kan vlot werken in groep,
… streeft naar resultaat en kwaliteit,
… kan en wil ernstig en zelfstandig studeren,
… bent technisch vaardig, communicatief en creatief.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Sociale en technische wetenschappen(STW) 3de graad Sociale en technische wetenschappen(STW)
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1
Integrale opdrachten
Sociale wetenschappen 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Voeding 3 3
Expressie 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 3 4
Wiskunde 3 3
Totaal 32 32

Voedings- en dieetleer • Ergotherapie • Kinesitherapie
Logopedie • Verpleegkunde • Vroedkunde
Maatschappelijk assistent • Orthopedagogie • Sociaal werk
Onderwijs • Milieuzorg • Orthopedie • Politie • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00 
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct directeur: Natasja Van Eygen