2DE EN 3DE GRAAD, THEORETISCH-TECHNISCH LEERTRAJECT
SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
Sociale en technische wetenschappen

DE RICHTING …
… biedt een sterke algemene vorming,
… legt het accent op natuur- en sociale wetenschappen,
… onderzoekt wetenschappelijke onderwerpen via Integrale Opdrachten (projecten),
… organiseert activiteiten via Integrale Opdrachten,
… leert jou via de Integrale Opdrachten presenteren voor een groep,
… helpt je je eigen (studie)loopbaan in handen te nemen.

JIJ …
… bent erg geïnteresseerd in natuurwetenschappen en sociale wetenschappen,
… hebt belangstelling voor onderzoek en vakdoorbrekende projecten,
… kan vlot werken in groep,
… streeft naar resultaat en kwaliteit,
… kan en wil ernstig en zelfstandig studeren,
… bent technisch vaardig, communicatief en creatief.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen 2de graad Maatschappij en welzijn 3de graad Sociale en technische wetenschappen(STW)
Aardrijkskunde 1 1 1
Engels 2 2 2
Frans 3 2 3
Geschiedenis 1 1 1
Godsdienst 2 2 2
Leren leren / ICT 1/0 1/0
Mens en samenleving 1/0 1/0
Sociale wetenschappen 4
Natuurwetenschappen 4 2/1 4
Integrale opdrachten (sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, expressie) 6
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Artistieke vorming 1/0 1
Nederlands 4 4 4
Digiwijs M&W 0/1
Wiskunde 4 3 3
Filosofie inleiding 1/2
Sociologie & psychologie 5
Project 0/1 0/1
Maatschappij en welzijn (Basiscompetenties in zorg en begeleiding, gezondheidsbevordering, ontwikkeling en pedagogisch handelen, anatomie en fysiologie) 10/12
Totaal 32 32 32

Voedings- en dieetleer • Ergotherapie • Kinesitherapie
Logopedie • Verpleegkunde • Vroedkunde
Maatschappelijk assistent • Orthopedagogie • Sociaal werk
Onderwijs • Milieuzorg • Orthopedie • Politie • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00 
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen