A-STROOM
Interessepad LATIJN

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A Latijn

Doorgedreven taalstudie & cultuurhistorische aspecten van klassieke oudheid
Latijn 4 u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

ALGEMENE VAKKEN  UREN
AARDRIJKSKUNDE  1
BEELD  2
ENGELS  1
FRANS  3
GESCHIEDENIS  1
GODSDIENST  2
LEREN LEREN EN LEVEN / INFORMATICA 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING      2
MENS & SAMENLEVING 2
MUZIEK 1
NATUURWETENSCHAPPEN 2
NEDERLANDS 4
TECHNIEK  2
WISKUNDE  4

Interessepad

LATIJN  
SPECIFIEKE VAKKEN UREN
LATIJN 4

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen