INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020

1. INSCHRIJVING VOOR HET EERSTE JAAR – SCHOOLJAAR 2019-2020

1.1. De capaciteit voor inschrijvingen 1ste jaar is vastgelegd op 168 leerlingen A-stroom en 24 leerlingen B-stroom.

1.2. De inschrijvingen voor kandidaat-eerstejaars (na de voorrangsperiode in maart) beginnen op dinsdag 23/4/2019, tussen 10.00u en 16.00u in de cafetaria van de sporthal van het Agnetencollege (op dezelfde campus). Vanaf woensdag 24 april gebeuren de inschrijvingen in het Agnetencollege na afspraak tijdens de schooluren.

1.3. Breng zeker de identiteitskaart of de kids-ID van uw zoon/dochter mee.

1.4. Inschrijven kan niet telefonisch of via mail. Om een inschrijving te doen moet u persoonlijk aanwezig zijn.

1.5. Bij de inschrijving verwachten wij in principe een ouder van het betrokken kind. Een volmacht verlenen aan iemand anders om de inschrijving te voltooien kan enkel op voorwaarde dat de volmacht geldt voor de inschrijving van één kind. We maken enkel een uitzondering voor meer kinderen indien zij op hetzelfde adres wonen (bv. een tweeling, kinderen van een nieuw samengesteld gezin, …). Agnetencollege aanvaardt geen volmachten voor groepen van kinderen.
De gevolmachtigde brengt indien mogelijk de  identiteitskaart van het kind in kwestie mee.

1.6 Vrije plaatsen 1ste jaar – schooljaar 2019-2020

Op dit moment is het aantal vrije plaatsen op het eerste jaar:

Niveau

Vrije plaatsen

1ste leerjaar A

0

1ste leerjaar B

8

Ouders die een zoon of dochter in 1A  willen inschrijven, komen op een reservelijst.

 

2. INSCHRIJVING VOOR HET 2de LEERJAAR T.E.M. HET 7de LEERJAAR – SCHOOLJAAR 2019-2020

2.1. Voor het 2de leerjaar t.e.m. het 7de leerjaar is er op 14 mei 2019 van 18.00u tot 21.00u een interesseavond, waar u de gegevens van uw zoon of dochter kan bezorgen. Dit kan ook nog na 14 mei 2019 na afspraak tijdens de schooluren.

Voor de meeste studierichtingen wordt er nog niet ingeschreven op die avond, omdat we pas na de deliberaties van onze huidige leerlingen kunnen meedelen of er effectief plaats is in de gekozen studierichting. Indien er plaats vrijkomt, zullen wij – in volgorde van aanmelden – contact met de ouders opnemen in de eerste week van juli 2019.

Sommige richtingen zijn uniek in de regio en/of dun bevolkt in onze school, en daarvoor schrijven we wel al in vanaf 14/5. Dat geldt voor Sportwetenschappen, Haarzorg, Communicatie & Media, Latijn en Economie.

2.2 Er bestaat geen wettelijke voorrangsregeling voor deze groep. Een leerling die bv. op het 3de jaar wil instromen heeft geen voorrang omdat broer of zus al op het Agnetencollege zit. Een dergelijke voorrangsregeling geldt enkel voor het 1ste jaar.

2.3 Lees zeker de inschrijvingsvoorwaarden bij punt 1 hogerop in dit document.