2DE & 3DE GRAAD, ABSTRACT-THEORETISCH LEERTRAJECT
HUMANE WETENSCHAPPEN

Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar
Humane wetenschappen

DE RICHTING …
… bestudeert op wetenschappelijke wijze de mens en de maatschappij,
… heeft 3 basisdoelstellingen:
– verwerven van kennis,
– ontwikkeling van:
• onderzoeksvaardigheden,
• communicatievaardigheden,
• sociale vaardigheden.
– verwerven van een gepaste en open houding.

JIJ …
… bent geïnteresseerd in de studie over het gedrag van de mens,
… kan en wil theoretische & abstracte leerstof verwerken,
… kan goed doordacht denken en redeneren,
… kan zelfstandig werken,
… bent sociaal vaardig.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

2de graad Humane wetenschappen 3de graad Humane wetenschappen(HW)
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 3
Mens en samenleving 1/0
Engels 3/2 2
Esthetica 1
Frans 4 3
Fysica 1
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Leren leren / ICT 1/0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Kunstbeschouwing 1/2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 3
Project Humane wetenschappen 0/1 2/4
Toegepaste statistiek 2/0
Filosofie 1/2
Sociologie en psychologie 3
Totaal 32 32

Opvoedkunde • Onderwijs • Sociologie • Communicatie
Kunst • Politieke en Sociale Wetenschappen • Antropologie
Pedagogie • Criminologie • Rechten • Wijsbegeerte • Geschiedenis • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00 
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen