3DE GRAAD ASO – DOORSTROOMFINALITEIT
HUMANE WETENSCHAPPEN

Vanuit de 2de graad naar 
3de graad ASO – Doorstroomfinaliteit
Humane wetenschappen

DE RICHTING …
… bestudeert op wetenschappelijke wijze de mens en de maatschappij,
… heeft 3 basisdoelstellingen:
– verwerven van kennis,
– ontwikkeling van:
• onderzoeksvaardigheden,
• communicatievaardigheden,
• sociale vaardigheden.
– verwerven van een gepaste en open houding.

JIJ …
… bent geïnteresseerd in de studie over het gedrag van de mens,
… kan en wil theoretische & abstracte leerstof verwerken,
… kan goed doordacht denken en redeneren,
… kan zelfstandig werken,
… bent sociaal vaardig.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN    
BASISUREN 5DE JAAR 6DE JAAR
AARDRIJKSKUNDE  1 1
ENGELS  2 2
FRANS  3 3
GESCHIEDENIS  2 2
GODSDIENST / MENS EN SAMENLEVING 2 3
LICHAMELIJKE OPVOEDING  2 2
NEDERLANDS  4 4
NATUURWETENSCHAPPEN  2 1
WISKUNDE  3 3
     
RICHTINGSSPECIFIEKE UREN    
FILOSOFIE  2 2
KUNSTBESCHOUWING  2 2
SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN  5 5
STATISTIEK  1 1
     
AANVULLENDE UREN     
PROJECT HW  1 1

 

Opvoedkunde • Onderwijs • Sociologie • Communicatie
Kunst • Politieke en Sociale Wetenschappen • Antropologie
Pedagogie • Criminologie • Rechten • Wijsbegeerte • Geschiedenis • …

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct-directeur: Natasja Van Eygen