1ste graad

 

Bekijk hier onze infobrochure 2019-2020:   

 

Opleidingen 1A

Interessepad COMMUNICATIE EN ACTUALITEIT

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A COMMUNICATIE EN ACTUALITEIT

Focus op het dagelijkse nieuws
Communicatie en actualiteit 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad SOCIAAL-CREATIEF

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A SOCIAAL-CREATIEF

Interesse in hand-, kook- en sociale vaardigheden
Sociale en technische vorming 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad TECHNISCH-CREATIEF

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A TECHNISCH-CREATIEF

Interesse in praktische techniek
Technologische activiteiten 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad LATIJN

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A LATIJN

Doorgedreven taalstudie & cultuurhistorische aspecten van klassieke oudheid
Latijn 4 u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad NATUUR EN TECHNIEK

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A NATUUR EN TECHNIEK

Interesse in werking van de natuur
Wetenschappen 2u

Interesse in praktische techniek
Technologische activiteiten 2u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Interessepad SPORT

Vanuit het 6de studiejaar naar
1A SPORT

Interesse in sport en beweging
Sport 2u

Je hebt nood aan extra oefenkansen voor Frans en wiskunde of je verdiept je graag in deze vakken.
Wiskunde 1u / Frans 1u

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 1B

1B

Vanuit het 5de of het 6de studiejaar naar
1B

  • Op advies van de lagere school of het CLB.
  • Je latere studierichting is een praktijkrichting.
  • Je bent graag met je handen bezig.
  • Drie projectweken tijdens het schooljaar.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 2de jaar A-STROOM

Latijn (LAT)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
2de en 3de graad, abstract-theoretisch leertraject
LATIJN

DE RICHTING …
… is breed en algemeen vormend;
… is vrij abstract met: (Latijnse) taal, lectuur, cultuur.
… werkt in de 2de graad aan taalverwerving via

Latijnse teksten,
… bereidt je voor op Latijn-wiskunde (LW) of Latijn-moderne talen (LM) in de 3de graad,
… werkt in de 3de graad met thema’s:
– epiek (mythen),
– lyriek (gedichten),
– retoriek (welsprekendheid),
– geschiedschrijving,
– Romeins recht,
– filosofie.

JIJ …
… wil alle dagen studeren,
… wil communicatief sterk zijn,
… bent kritisch en wil over alles nadenken om bij te leren,
… kan zelfstandig werken,
… houdt van het vak Latijn en van andere talen,
… bent geïnteresseerd in cultuur en geschiedenis.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Moderne Wetenschappen (MW)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
Moderne wetenschappen

DE OPTIE …
= 3u wetenschappelijk werk:
verkennen van de wetenschappelijke methode
a.d.h.v. chemische, fysische en biologische contexten,
+
projecten, experimenten, wetenschappelijk onderzoek.

= 2u socio-economische initiatie:
kennismaking met economie en maatschappij,
+
kennismaking met gedrags- en cultuurwetenschappen,
+
projecten.

JIJ …
… bent leergierig,
… houdt van afwisseling,
… hebt vele interesses,
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren,
… kan zelfstandig werken.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Sociale en technische vorming (STV)

Vanuit de A-stroom in het 1ste jaar naar
SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING

DE OPTIE …
… omvat 5u STV,
… laat de leerling ontdekken dat vele activiteiten uit het dagelijks leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke vaststellingen en metingen,
… heeft aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden,
… leert technische vaardigheden aan i.v.m. voeding en materiaal,
… heeft aandacht voor de persoonlijke beleving van de leerling.

JIJ …
… wil goed met anderen kunnen omgaan,
… kan jezelf ertoe aanzetten om te studeren,
… hebt interesse voor voeding en alles wat daarmee te maken heeft,
… wil eerst denken en dan handelen.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Opleidingen 2de jaar B-STROOM

Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Vanuit het 5de of het 6de studiejaar naar
2de jaar beroepsvoorbereidend leerjaar

Haarzorg (7u): je krijgt zicht op het beroep van kapper.
Verzorging-Voeding (7u): je maakt kennis met dienstverlenende beroepen zoals kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg, gezinszorg,…

Doorstroming mogelijk naar de praktische leertrajecten HZ en VV.

Totaal aantal lesuren: 32

Lessenrooster

Contactgegevens

Collegelaan 24, 3990 Peer
011 38 38 00 
(8.15 uur tot 16.00 uur)
info@agnetencollege.be

Directeur: Pieter Kenis
Adjunct directeur: Natasja Van Eygen