INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

 

1.INSCHRIJVING VOOR HET EERSTE JAAR – SCHOOLJAAR 2018-2019

1.1  De capaciteit voor inschrijvingen 1ste jaar is vastgelegd op 144 leerlingen A-stroom en 24 leerlingen B-stroom.

1.2  Vrije plaatsen 1ste jaar – schooljaar 2018 – 2019

Na de voorrangsperiode in maart en de inschrijvingsdag op 16 april zijn voor het schooljaar 2018-2019 nog de volgende vrije plaatsen beschikbaar:

Niveau Vrije plaatsen
1ste leerjaar A 0
1ste leerjaar B 7

U kan zich voor het eerste leerjaar A  aanmelden op een wachtlijst.

1.3  Breng zeker de identiteitskaart of de kids-ID van uw zoon/dochter mee.

1.4  Inschrijven kan niet telefonisch of via mail. Om een inschrijving te doen moet u lijfelijk aanwezig zijn.

1.5  Bij de inschrijving verwachten wij in principe een ouder van het betrokken kind. Een volmacht verlenen aan iemand anders om de inschrijving te voltooien kan enkel op voorwaarde dat de volmacht geldt voor de inschrijving van één kind. We maken enkel een uitzondering voor meer kinderen indien zij op hetzelfde adres wonen (bv. een tweeling, kinderen van een nieuw samengesteld gezin, …).

Agnetencollege aanvaardt geen volmachten voor groepen van kinderen.
De gevolmachtigde brengt indien mogelijk de  identiteitskaart van het kind in kwestie mee.

 

2.INSCHRIJVING VOOR HET 2deLEERJAAR T.E.M. HET 7deLEERJAAR – SCHOOLJAAR 2018-2019

 2.1

  • Voor de richtingen Sportwetenschappen (2de en 3de graad), 3de jaar Haarzorg, 3de graad Communicatie en Media, 3de graad Latijn-Moderne Talen, 3de graad Latijn-Wiskunde, 3de graad Economie-Moderne Talen en 3de graad Economie-Wiskunde, is er op 15 mei 2018 van 18.00 u tot 21.00 u een mogelijkheid om in te schrijven. Dit kan ook nog na 15 mei 2018 na afspraak tijdens de schooluren.
  • Voor de andere richtingen is er op 15 mei 2018 van 18.00 u tot 21.00 u de mogelijkheid om de gegevens van uw zoon of dochter te bezorgen. Dit kan ook nog na 15 mei 2018 na afspraak tijdens de schooluren. We zullen pas na de deliberaties van onze huidige leerlingen aan de ouders kunnen meedelen of er effectief plaats is in deze richtingen. Indien er plaats vrijkomt, zullen wij contact met de ouders opnemen in de eerste week van juli 2018. Daarbij zal rekening gehouden worden met de volgorde van aanmelden vanaf 15 mei.

2.2 Er bestaat geen wettelijke voorrangsregeling voor deze groep. Een leerling die bv. op het 3de jaar wil instromen heeft geen voorrang omdat broer of zus al op het Agnetencollege zit. Een dergelijke voorrangsregeling geldt enkel voor het 1ste jaar.

2.3 Ook hier gelden de inschrijvingsvoorwaarden vermeld bij  de punten 1.3, 1.4 en 1.5 hogerop in dit document.