Een religieus verhaal in actie zetten. Bijbelteksten voelbaar maken. Dat is bibliodrama. Wat kunnen deze eeuwenoude teksten vandaag de dag nog voor ons betekenen? Leerkracht godsdienst Inneke Van Damme is er vast van overtuigd dat een correct begrip van de Heilige Geschriften belangrijk is in deze woelige tijd. Daarom kregen de leerlingen tijdens haar godsdienstlessen de kans om even stil te staan bij een Bijbelverhaal. De klassen 4.5 en 4.6 trachtten betekenis te vinden in “Meisje, sta op!” (Mc 5, 21-24.35-43). De klassen 3.7 en 3.8 werkten dan weer aan het Genesisverhaal “Jacob en Esau” (Gn 27,36.41), dat Lotte Hermans en Leana Vanholsaet tot een knappe moderne interpretatie uitwerkten.