Op woensdag 4 oktober 2017 leefde het Agnetencollege op grote VOET. Alle leerlingen werkten rond Vakoverschreidende Eindtermen – VOET’en dus – in de vorm van lezingen, getuigenissen, leerspellen, theater, uitstappen en praktische oefeningen.

Om  vriendschap en  onderling respect te vergroten, concentreerde het eerste jaar zich op het thema (cyber)pesten, terwijl het tweede jaar milieubewust de handen uit de mouwen stak en zwerfvuil in de Peerse straten opruimde. De derde- en vijfdejaars verdiepten zich respectievelijk in gok- of drugverslaving en de beschikbare hulpverlening daarvoor. Hun collega’s van het vierde en zesde jaar tenslotte kregen een pakket rond veilig verkeer, zwakke weggebruikers, rijden onder invloed en fietsen in groep.

Geen leerlessen, maar wel levenslessen. Dat is de essentie van VOET!